Til info. Styremøte i dag utsatt til 02.03 pga sykdom.