Spyling i tunene:

Spyling starter onsdag 10.05.23 på dagtid. Beregner at det tar 2-3 dager.

Spyling av garasjetaket blir torsdag 11.05.

Alle som har bil på taket må fjerne bilen på dagtid.

Info skriv blir hengt opp.