Styret har avtalt med Trondheim parkering at det er mulig å parkere langs Nedre Flatåsveg, samt rundkjøringen i borettslaget den 6 mai fra kl. 16:00 til 7 mai kl. 16:00 når garasjetaket spyles. Dette såfremt Trondheim parkering ikke mottar meldinger om uvettig parkering nære kryss eller oppå fortau.