Generalforsamling som skulle vært avholdt den 23.04 utsettes på ubestemt tid pga korona situasjonen, etter anbefalinger fra TOBB. Styret kommer tilbake til ny dato når vi har den klar.