Styret har besluttet at det i 2020 ikke vil bli arrangert felles dugnad på tradisjonelt vis, med bakgrunn i korona-situasjonen. Alle beboere oppfordres likevel til å gjøre en innsats, og bidra til å gjøre det fint rundt omkrinng i borettslaget. Styret har bestilt container i periodene 27-30.04 og 04-07.05. Merk at container vil bli hentet henhodlsvis den 30. og den 07. Det vil bli satt ut trillebårer og raker i garasjehuset, 2. plan. Det er bestilt kosting av grus inneværende uke. Kost gjerne inn grus fra kanten av veien og inn mot midten, men ikke samle den i hauger, da kostebilen ikke får med seg dette da.