med tømming 11.05 og 12.05. Container hentes 14.05. Den blir plassert i rundkjøringen. Husk plasser avfall så lagt inne som mulig, og stable i høyden. Minner om at elektrisk, bildekk maling og annet spesial avfall ikke skal i stor container. Se sorteringsveileder. Når container er full, ikke stable opp over kanten.