Den vil stå så lenge det er behov frem mot 15.05. Det er fint om beboere tar en liten opprydding på fellesareal også. Container vil stå ved styrerommet.