Det er fint om beboere tar en liten opprydding på fellesareal også. Styret ber om at alle lagrer hageavfall i egen hage til container kommer. Noe hageavfall kan også tømmes på nedsiden av veien. Container vil stå ved rundkjøringen.