Det er fint om beboere tar en liten opprydding på fellesareal også. Styret ber om at alle lagrer hageavfall i egen hage til container kommer. Container for restavfall kommer i uke 42. Husk å plassere avfall så lagt inn som mulig, stable i høyden, men IKKE over kanten. Minner også på at elektrisk avfall, bildekk maling og annet spesial avfall IKKE skal kastes i container. Container vil stå ved rundkjøringen.