søndag, september 25

 

   Minimer

Fjernkontroll til garasjeporter
Det er fortsatt mulig å få kjøpt fjernkontroll til garasjeportene. Våre fjernkontroller er kjøpt hos Trondheim Portservice og selges til kostpris, kr 650,-. Innbetales til konto: 4200.07.30739. Merk innbetaling med Navn, adresse og "fjernkontroll".
Fjernkontroll kan hentes til styreleder mot fremvist kvittering.

 

Leie av tilhenger
Vi har i dag en hengere for utleie i borettslager.

• Leietaker er ansvarlig for å følge norske lover og regler. Det er viktig at du sjekker at du har nødvendig sertifikat og at du har lov til å dra tilhengeren med din bil (se informasjon i vognkort).

• Leietaker står ansvarlig for skader påført tilhenger i leieperioden.

• Leietaker sjekker tilhenger for slitasje og skader ved henting og levering og melder dette til ansvarlig for utleie. 

• Du kan leie henger sammenhengende inntil 3 dager om ikke annet er avtalt.

Ved mislighold kan du miste retten til videre leie.
 

Betaling:
Pris er kr 200,- pr år som innbetales til konto: 4200.07.30739. Merk innbetaling med Navn, adresse og melding:"hengerleie". Du har da tilgang til å leie henger så mange ganger du ønsker i løpet av inneværende år.
Kvittering fremvises før førstegangs leie.

Bestilling av henger gjøres via styrets mail: nfbl@styrepost.no

Tilhenger skal leveres tom og rengjort.

 

Parkering
Beboere kan søke om faste plasser i parkeringshuset midt i borettslaget. Dette må det søkes om til TOBB. For øvrig er det gjesteparkering på midten av taket på parkeringshuset, samt nedenfor ved utkjørsel. 


Flaggheising
Vi forsøker å markere viktige hendelser som konfirmasjoner og begravelser ved å heise flagg. Om man ønsker at det skal flagges ta kontakt med styret i god tid pr. mail for utdeling av flagg, så dere selv kan heise flagget.