søndag, september 25

Styremøter

   Minimer

Styremøter i Nordre Flatåsen borettslag blir avholdt den 10.01, 21.02, 16.03, 20.04, 18.05, 20.06, 22.08 og 21.09.
Saker fra beboere må meldes skriftlig til styret og vil bli behandlet på førstkommende møtet. Anonyme henvendelser behandles ikke.


2022

2021

2020

 


2019

2018

2017

2016

2015

 

2014 - 2010