tirsdag, oktober 19

 

   Minimer

 

Representanter i Nordre Flatåsen Borettslag
 
E-postadresse til styret: nfbl@styrepost.no
 
Styreleder
Eldar-Nikolai Almli tlf. 93269511
 
Styremedlemmer
Ann Kristin Ljøkjell
Steinar Hybertsen
Siri Alm
Wenche Sagøy
 
Varamedlemmer
Lisa Andersen
Olaf Aune

 

Vaktmester
Ved behov for vaktmestertjenester ta kontakt med styret på mail nfbl@styrepost.no

 

Tunkontakter og valgkomité
Tun 1 (24): Øyvind Sørgjerd, NFv 304
Tun 2 (26): Atle Ørjansen, NFv 302
Tun 3 (28): Stine Sundfær, NFv 
Tun 4 (26): Ronny Thomassen, NFv 386

Tun 5 (30): Anita Aalbu, NFv 468
Tun 6 (36): Siri Alm, NFv 496, 2 etg
Tun 7 (28): Kristin Mjønes, NFv 546

(Tall i parentes angir antall leiligheter tilknyttet hvert tun) 

 

Saker som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig, helst via e-post

Styreleder kan kontaktes på telefon

Borettslagets forretningsfører er Boligbyggelaget Tobb. Tlf 73 83 15 00.

 
Ikke alle henvendelser kan besvares omgående, la oss få tid til å behandle saken, som regel førstkommende styremøte.  

Vær ute i god tid!