søndag, september 25

 

   Minimer

 

Representanter i Nordre Flatåsen Borettslag
 
E-postadresse til styret: nfbl@styrepost.no
 
Styreleder
Eldar-Nikolai Almli tlf. 93269511
 
Styremedlemmer
Ann Kristin Ljøkjell
Steinar Hybertsen
Siri Alm
Wenche Sagøy
 
Varamedlemmer
Lisa Andersen
Olaf Aune

 

Vaktmester
Vaktmester kan kontaktes i normal arbeidstid på mobilnr. 973 48 433. Ved hastesaker utenfor normal arbeidstid, eller om vaktmester ikke kan nås, kontaktes styret.

 

Tunkontakter og valgkomité
Tun 1 (24): Marius F. Johansen, NFv 308
Tun 2 (26): Atle Ørjansen, NFv 302
Tun 3 (28): Stine Sundfær, NFv 
Tun 4 (26): Ronny Thomassen, NFv 386

Tun 5 (30): Anita Aalbu, NFv 468
Tun 6 (36): Siri Alm, NFv 496, 2 etg
Tun 7 (28): Kristin Mjønes, NFv 546

(Tall i parentes angir antall leiligheter tilknyttet hvert tun) 

 

Saker som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig, helst via e-post

Styreleder kan kontaktes på telefon

Borettslagets forretningsfører er Boligbyggelaget Tobb. Tlf 73 83 15 00.

 
Ikke alle henvendelser kan besvares omgående, la oss få tid til å behandle saken, som regel førstkommende styremøte.  

Vær ute i god tid!