Minimer

Nye brikker
Trenger du nye brikker til avfallscontainerre så ta kontakt med styret på epost: nfbl@styrepost.no

Stykkpris kr 100,-. innbetales til konto: 4200.07.30739. Merk innbetaling med Navn, adresse og melding: "Brikke avfallscontainer". Send mail til styret etter at innbetaling er gjort.
Borettslaget har noen brikker du kan låne etter ferdig gjennomført bestilling, om behov før du mottar ny brikke.